RU TÌNH

RU TÌNH. (03) Ai đợi đỉnh sương mù Tim,..tím biếc hoài thu Mây về ngang lối cũ Hỏi..tình ru chờ ai? Môi khẻ chạm heo may Đường yêu trăng vàng trải Phàm trần thôi bỏ đấy Theo nhau đến thiên thai. Son... Read More